ตะกร้าสินค้า 0
฿0.00
about_wellocome

KCG House Online shopping หนึ่งในบริการดีๆจาก บริษัท เคซีจีคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการสร้าง สุนทรียภาพด้านอาหาร ด้วยการประยุกต์ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อการสร้างสรรค์และเลือกสินค้า ที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งการผสมผสานระหว่าง ความรู้และความเข้าใจในรสชาติ แบบต้นตำรับกับกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและได้มาตรฐานระดับสากล ทำให้เราคือ ศูนย์กลางในการ “สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับรสชาติ” ให้กับผู้บริโภค

about_img1

ความหมายของโลโก้

สัญลักษณ์ (Symbol) หมายถึง การรวมเอาสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ คุณค่าต่างๆ ซึ่งเป็นหัวใจ หลักในการสร้างสรรค์อาหารมารวมตัวกันและโอบล้อมด้วยทรงกลมสีทองที่เป็นตัวแทนของโลกแห่ง อาหาร โดยสีแต่ละสีในโลโก้จะเป็นตัวแทนของกลุ่มสินค้าต่างๆ ขององค์กรที่ร่วมมือร่วมใจกัน สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับอาหาร เพื่อส่งต่อความสุขแก่ผู้บริโภค

วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับการรับประทานอาหารที่ ทุกคน ทำงานด้วยใจรักในศาสตร์ และศิลปะของอาหาร และความเป็นมืออาชีพ ผสมผสานทั้งศาสตร์ (ความรู้ ความสามารถ และ ความเป็นมืออาชีพ) และศิลป์ (ความคิด และจิตใจที่สร้างสรรค์) ของอาหาร คิดค้น พัฒนา ผลิต จัดหาอาหารที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก อย่างผู้ที่รู้จริงในเรื่องอาหาร พร้อมทั้งสรรหาเรื่องราว และที่มาของอาหาร (FOOD STORY) อย่างใส่ใจเพื่อสร้างสุนทรียภาพในการรับประทานอาหาร ให้กับทุกคน

about_img2

สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับรสชาติ

สร้างสรรค์และเลือกสินค้าที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลก

person1

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นบริษัทชั้นนำ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากนมและอาหารรสเลิศ รวมทั้งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มุ่งมั่น เพื่อการดำเนินชีวิตที่ทันสมัย”

พันธกิจ

“เคซีจี คอร์ปอเรชั่น”

ให้คำมั่นว่าจะเป็นผู้นำในการสร้างสุนทรียภาพด้านอาหาร ด้วยการประยุกต์ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน

เพื่อการสร้างสรรค์ และเลือกสินค้าที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมจากทั่วมุมโลก อีกทั้งการผสมผสานระหว่างความรู้และความเข้าใจ

ในรสชาติแบบต้นตำรับกับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และได้มาตรฐานระดับสากล ทำให้ เคซีจี คอร์ปอเรชั่น กลายเป็นศูนย์กลางในการ “สร้างสรรค์ความรื่นรมย์ให้กับรสชาติ” ได้อย่างแท้จริง

person2