เจนี้ที่น่าจำ ส่งใบเสร็จ ลุ้นรางวัล 20 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “KCG เจนี้ที่น่าจำ”

ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 (เวลาเที่ยงคืน)

กติกา เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มเจ ของ KCG ครบทุกๆ 100 บาทต่อใบเสร็จ ได้รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นรับของรางวัล

จำนวนทั้งหมด 160 รางวัล

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 ทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 28,500 บาท รวมมูลค่า 285,000 บาท

รางวัลที่ 2 Gift Voucher (Lotus / Big C / Tops) จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท

รางวัลที่ 3 Gift Voucher (Lotus / Big C / Tops) จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท

และรางวัล Top Spender ในแต่ละสัปดาห์ จะได้รับทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,262.50 บาท รวมมูลค่า 29,050 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 514,050 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบบาท)

**ราคาทอง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 (ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันที่สั่งซื้อจริง)

 

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

 1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทาง Line official account @KCGonline จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเปิดบัญชีสะสมสิทธิ์
 2. ถ่ายภาพใบเสร็จที่สามารถอ่านรายละเอียดได้ชัดเจน ได้แก่ เลขที่ใบเสร็จ, รหัสสาขา, วันและเวลาซื้อสินค้า รวมถึงรายการผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ จากนั้นอัพโหลดรูปภาพ และกรอกข้อมูลลงในบัญชีสะสมสิทธิ์
 3. ผู้ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 4. ผู้ที่มียอดซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มเจ ของ KCG สะสมสูงสุดในแต่ละสัปดาห์ จะได้รับรางวัล Top Spender

 สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน สามารถรับรางวัล Top Spender ได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น (จากทั้งหมด 4 รางวัล)

 

วันที่ลงทะเบียน

ใบเสร็จวันที่ซื้อสินค้า

สำหรับนับยอดซื้อสะสมแต่ละสัปดาห์

วันรวบรวมข้อมูล

วันประกาศรายชื่อ

(เวลา 17.00 น.)

20 กันยายน - 26 กันยายน 2564 (เที่ยงคืน)

20 กันยายน - 26 กันยายน 2564

27 กันยายน 2564

28 กันยายน 2564

27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 (เที่ยงคืน)

27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564

4 ตุลาคม 2564

5 ตุลาคม 2564

4 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2564 (เที่ยงคืน)

4 ตุลาคม - 10 ตุลาคม 2564

11 ตุลาคม 2564

12 ตุลาคม 2564

11 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2564 (เที่ยงคืน)

11 ตุลาคม - 17 ตุลาคม 2564

18 ตุลาคม 2564

19 ตุลาคม 2564

 

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spender สามารถร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ จากการจับรางวัลหลังจบแคมเปญได้
 2. การจับรางวัลใหญ่ สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน สามารถได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามกติกาอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม ให้ถือว่าสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กำหนดการจับรางวัล

วันที่ลงทะเบียน

วันจับรางวัล

เวลา 14.00 น.

วันประกาศรายชื่อ

เวลา 14.00 น.

วันแจกรางวัล

เวลา 14.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน - 17 ตุลาคม 2564 (ถึงเที่ยงคืน)

1 พฤศจิกายน 2564

2 พฤศจิกายน 2564

8 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

 

เงื่อนไข

 1. บริษัทฯจะจัดพิมพ์ข้อมูลของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยจะทำการจับรางวัล ณ เลขที่ 18/200 หมู่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดทุมธานี เวลา 14.00 น.ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
 2. เมื่อจับรางวัลเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนของบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป หากไม่สามารถติดต่อได้ภายในระยะเวลา 5 วันหลังจากประกาศรางวัล

 จะดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล)

 1. ก่อนการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน และ หลักฐานใบเสร็จ เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนการรับรางวัลภายในวันที่เจ้าหน้าที่กำหนด
 2. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/kcgcorporation/ เวลา 14.00 น.ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line official account @KCGonline (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 3017.00 น.)
 3. บริษัทฯ จะมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว ของรางวัลจะเริ่มทำการจัดส่งตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องส่งภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบเสร็จมาทาง Line official account @ KCGonline เพื่อทำการยืนยันและขอรับของรางวัล หลักฐานจะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใดๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

6.1 กรณีเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาส่งแนบมาด้วย

 1. พนักงานบริษัท, ครอบครัว ของบริษัทฯ และ บริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 2. ผู้โชคดี 1ท่าน/ บัญชีสะสมสิทธิ์/ เบอร์มือถือ/ 1 บัตรประชาชน มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น (ยกเว้นผู้ที่ได้รางวัล Top Spender) ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spender จะไม่สามารถรับรางวัล Top Spender ในสัปดาห์อื่นได้อีก แต่จะสามารถลุ้นรับรางวัลใหญ่ จากการจับรางวัลหลังจบแคมเปญได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 6. ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 7. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัทฯ นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น โดยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 10. ช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม มีดังนี้ https://www.facebook.com/KCGcorporation/ Line official account @KCGonline และสื่อ ณ จุดขายในห้างสรรพสินค้า
 11. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกฏกติกา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในทุกกรณี
 12. ผลิตภัณฑ์กลุ่มเจ ของ KCG ได้แก่

รายการสินค้ากลุ่มเจ KCG

No.

Brand

Product

Barcode

1

Imperial

อิมพีเรียลซีเล็คเต็ดแครกเกอร์ 180ก/12

8 850332 280043

2

Rosy

โรซี่แครกเกอร์ 165ก/24

8 850332 241129

3

Rosy

โรซี่แครกเกอร์ 24ก/12/12

88 50332 241297

4

Rosy

โรซี่แครกเกอร์ 385ก/12

8 8503322 41112

5

Rosy

โรซี่แครกเกอร์ 80ก/24

8 850332 241143

6

Rosy

โรซี่แครกเกอร์ 80ก/6/4

8 850332 241143

7

Rosy

โรซี่แครกเกอร์แถมฟรี2ซอง 24ก/12/12

88 50332 241297

8

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์เค็ม 1.3กก/6

88 50332 247480

9

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์โรยเกลือไฮโฮ 4กก

88 50332 247596

10

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์ไส้ครีมโกโก้ 1.5กก/6

88 50332 247541

11

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์ไส้ครีมโกโก้ 165ก/12

8 850332 247145

12

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์ไส้ครีมโกโก้ 165ก/24

8 850332 247145

13

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์ไส้ครีมช็อกโกแลต 64ก/6/4

88 50332 478624

14

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์ไส้ครีมทุเรียน 1.5กก/6

88 50332 247503

15

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์ไส้ครีมทุเรียน 165ก/24

8 850332 247138

16

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์ไส้ครีมเลม่อน 1.5กก/6

88 50332 247534

17

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์ไส้ครีมเลม่อน 165ก/24

8 850332 247152

18

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์ไส้ครีมวานิลลา 1.5กก/6

88 50332 247510

19

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์ไส้ครีมวานิลลา 165ก/12

8 850332 247169

20

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์ไส้ครีมวานิลลา 165ก/24

8 850332 247169

21

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์ไส้ครีมวานิลลา 5กก

88 50332 247619

22

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์ไส้ครีมสับปะรด 1.5กก/6

88 50332 247527

23

Violet

ไวโอเลตแครกเกอร์ไส้ครีมสับปะรด 165ก/24

8 850332 247121

24

Violet

ไวโอเลตสอดไส้สับปะรดกวน 40ก/12/12

8 850332 247657

25

Violet Gold

ไวโอเลตโกลด์แครกเกอร์ครีมทุเรียน 330ก/12

885 0332 261035

26

Violet Gold

ไวโอเลตโกลด์แครกเกอร์ครีมเลม่อน 330ก/12

885 0332 261059

27

Violet Gold

ไวโอเลตโกลด์แครกเกอร์ครีมวานิลลา 330ก/12

8 850332 251715

28

Violet Gold

ไวโอเลตโกลด์ซีเชฟแครกเกอร์ 330ก/12

88 50332 261028

29

Violet Gold

ไวโอเลตโกลด์ซีเชฟแครกเกอร์ 4กก

8850332241037

30

Violet Gold

ไวโอเลตโกลด์นัทเชฟแครกเกอร์ 380ก/12

8 850332 261004

31

Violet Gold

ไวโอเลตโกลด์นัทเชฟแครกเกอร์ 4กก

8850332241020

32

Violet Gold

ไวโอเลตโกลด์ไส้สับปะรดกวน 380ก/12

8 850332 261097

33

Imperial

อิมพีเรียลไรซ์แบรนคาโนลาสเปรด 200ก/12

8850332128277

34

Imperial

อิมพีเรียลแพลนท์สเตอรอลสเปรด 200ก/6

8850332320022

35

Imperial

อิมพีเรียลโอลีฟสเปรด 250ก/6

8850332230048

36

Imperial

อิมพีเรียลซันฟลาวเวอร์สเปรด 250ก/6

8850332101140

37

Imperial

อิมพีเรียลวีแกนชีส6สไลซ์ 125ก/12

8850332117035

38

Imperial

อิมพีเรียลแป้งข้าวโพด 300ก/24

8850332191110

39

Imperial

อิมพีเรียลแป้งข้าวโพด 600ก/12

8850332191127

40

Imperial

อิมพีเรียลแป้งชุบทอดกรอบ 150ก/12

8850332194210

41

Imperial

อิมพีเรียลเรียลมายองเนส 1กก/9

8850332115000

42

Imperial

อิมพีเรียลสลัดครีม 1กก/9

8850332115031

43

Imperial

อิมพีเรียลมายองเนสผสมเห็ดทรัฟเฟิล 1กก/10

8850332112023

44

Imperial

อิมพีเรียลแยมบลูเบอร์รี่ 170ก/12

8850332234251

45

Imperial

อิมพีเรียลแยมสับปะรด 170ก/12

8850332234237

46

Imperial

อิมพีเรียลแยมส้ม 170ก/12

8850332234220

47

Imperial

อิมพีเรียลแยมสตรอเบอร์รี่ 170ก/12

8850332234244

48

Imperial

อิมพีเรียลแยมมิกซ์เบอรี่ 170ก/12

8850332234275

49

Imperial

อิมพีเรียลแยมมาร์มาร์เรดส้ม 280ก/12

8850332234114

50

Imperial

อิมพีเรียลแยมสตรอเบอร์รี่ 280ก/12

8850332234121

51

Imperial

อิมพีเรียลแยมผลไม้รวม 280ก/12

8850332234183

52

Imperial

อิมพีเรียลแยมสับปะรด 280ก/12

8850332234138

53

Imperial

อิมพีเรียลออเรนจ์สเปรดเดเบิ้ล 15ก/8/12

8850332231212

54

Imperial

อิมพีเรียลสตรอเบอร์รี่สเปรด 15ก/8/12

8850332231229

55

Imperial

อิมพีเรียลออเรนจ์สเปรด 15ก/24/12

8850332230017

56

Imperial

อิมพีเรียลสตรอเบอร์รี่สเปรด 15ก/24/12

8850332230000

57

Imperial

อิมพีเรียลไพน์แอปเปิ้ลสเปรด 15ก/24/12

8850332230024

58

Imperial

อิมพีเรียลบลูเบอร์รี่ฟิลลิ่ง 900ก/10

8850332203066

59

Imperial

อิมพีเรียลช็อกโกแลตฟิลลิ่ง 900ก/10

8850332203035

60

Imperial

อิมพีเรียลฟิลลิ่งสังขยาใบเตย 900ก/10

8850332203011

61

Imperial

อิมพีเรียลทาโร่ฟิลลิ่ง 900ก/10

8850332203042

62

Imperial

อิมพีเรียลสตรอฯฟิลลิ่งไม่มีเนื้อ 900ก/10

8850332203134

63

Imperial

อิมพีเรียลสตรอเบอร์รี่ฟิลลิ่ง 900ก/10

8850332203059

64

Imperial

อิมพีเรียลราสพ์เบอร์รีฟิลลิ่ง 900ก/10

8850332203073

65

Imperial

อิมพีเรียลวานิลลาฟิลลิ่ง 900ก/10

8850332203141

66

Imperial

อิมพีเรียลท็อปปิ้งช็อกโกแลต 310มล/12

8850332181166

67

Imperial

อิมพีเรียลท็อปปิ้งสตรอเบอร์รี่ 310มล/12

8850332237306

68

Imperial

อิมพีเรียลท็อปปิ้งคาราเมล 310มล/12

8850332181173

69

Imperial

อิมพีเรียลเคเอส505สารเสริมขนมปัง 1กก/10

8850332201123

70

Imperial

อิมพีเรียลเอสเอส1000สารเสริมขนมปัง1กก/10

8850332201277

71

Imperial

อิมพีเรียลเอสพีอิมัลซิไฟอิ้ง 1กก/12

8850332201116

72

Imperial

อิมพีเรียลเบเกอร์ช้อยส์ผงฟู 100ก/12

8850332202113

73

Imperial

อิมพีเรียลเบเกอร์ช้อยส์ผงฟู 400ก/12

8850332202120

74

Imperial

อิมพีเรียลเมเปิลไซรัปบีบ(360ก) 270มล/12

8850332181159

75

Imperial

อิมพีเรียลเมเปิลไซรัป 350มล/12

8850332181128

76

Imperial

อิมพีเรียลเมเปิ้ลไซรัป(940ก) 700มล/12

8850332181111

77

Imperial

อิมพีเรียลมินิกรีนเชอร์รี่ 220ก/12

8850332205046

78

Imperial

อิมพีเรียลกรีนเชอร์รี่ No.3 205ก/12

8850332205152

79

Imperial

อิมพีเรียลมินิเรดเชอร์รี่ 220ก/12

8850332205060

80

Imperial

อิมพีเรียลเรดเชอร์รี่ No.3 205ก/12

8850332205138

81

Imperial

อิมพีเรียลฟรุตแฟนซีเบเกอร์รี่ 1กก/6

8850332195156

82

Imperial

อิมพีเรียลเบเกอร์ครีมเนยขาว 1กก/12

8850332132021

83

Imperial

อิมพีเรียลกลาเซ่พีคอต 1กก/10

8850332239027

84

Imperial

อิมพีเรียลเรดดี้เจลนิวทรอล 1กก/12

8850332204018

85

Imperial

อิมพีเรียลน้ำตาลไอซิ่ง 1กก/10

8850332141009

86

Imperial

อิมพีเรียลน้ำตาลไอซิ่ง 400ก/24

8850332141146

87

Imperial

อิมพีเรียลน้ำตาลไอซิ่ง 800ก/12

8850332141153

88

Bruggeman

Bruggeman Yeast Brown Pack 500g/20

 8 850332 321029

89

Bruggeman

Bruggeman Yeast Blue Pack 500g/20

 8 850332 321012

90

Ciao

Ciao Peeled Tomato 400g/24

8004402110161

91

Ciao

Ciao Chopped Tomato 400g/24

8004402110628

92

Ciao

Ciao Double Tomato Paste 400g/24

8004402110062

93

La EsPanola

La EsPanola Olive Oil 500ml/12

8410660101115

94

La EsPanola

La EsPanola ExtraVirginOliveOil 500ml/12

8410660101153

95

La EsPanola

La EsPanola Extra Virgin Olive Oil 1L/12

8410660101054

96

La EsPanola

La EsPanola Olive Oil 1L/12

8410660101016

97

LambWeston

Lamb Weston ShoestringsPotato(E26) 2kg/6

 044979006731

98

LambWeston

Lamb WestonShoestringsPotato(E27) 1kg/10

044979905270

99

LambWeston

Lamb Weston RegularCutPotato(E28) 1kg/10

044979005284

100

LambWeston

Lamb Weston CrinkleCutPotato(E29) 1kg/10

044979005291

101

LambWeston

LW Seasoned Crispy Wedges(E24) 1kg/12

 044979005246

102

LambWeston

Lamb Weston WaffleCutFries(E0030) 1kg/10

044979500307

103

Mazzetti

Mazzetti Vinegar Of Modena 1Leaf 1L/6

8006050090345

104

McCain

McCain Baby Carrots 500g/12

9310174006434

105

McCain

McCain Mixed Peas Corn Carrots  500g/12

9310174006236

106

McCain

McCain Peas 500g/12

9310174006014

107

Panzani

Panzani Spaghetti N.7 400ก/24

3038359002168

108

Panzani

Panzani Penne Rigate 400g/12

3038359002182

109

Panzani

Panzani Linguine 400g/24

3038359006111

110

Panzani

Panzani Fusilli 400g/12

3038359003059

111

Panzani

Panzani Chifferini 400g/16

3038359006128

112

Panzani

Panzani Macaroni 400g/16

3038359006135

113

Panzani

Panzani Farfalle 400g/12

3038359006760

114

Riso Scotti

Riso Scotti Arborio 1kg/10

 8001860201011

115

Riso Scotti

Riso Scotti Carnaroli 1kg/10

 8001860010019

116

Tasuko

Tasuko Organic Cassava Flour 500g/12

8859170500115

117

Imperial

อิมพีเรียลมาการีนกระปุก 120ก/24

8850332128116

118

Imperial

อิมพีเรียลมาการีนหวานกระปุก 120ก/24

8850332128123

119

Imperial

อิมพีเรียลมาการีนถุง 1กก/12

8850332128185