KCG x Tops Festive Season 2022 แจกจัดหนัก! ลุ้น!ทองรวม 1 ล้านบาท

กติกาการร่วมสนุก กิจกรรม “แจกจัดหนัก! ลุ้น!ทองรวม 1 ล้านบาท”

ระยะเวลากิจกรรม
ครั้งที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  (00.00 น. – 23.59 น.)
ครั้งที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565  (00.00 น. – 23.59 น.)

 

กติกา: เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ของ KCG ตามเงื่อนไขที่กำหนดลุ้นรับรางวัล 2 ต่อ

 

ต่อที่ 1:เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ของ KCG จากร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครบทุกๆ 249 บาทต่อใบเสร็จ ได้รับ 1 สิทธิ์ เพื่อส่งมาชิงโชคลุ้นรับแผ่นทองหนัก 2 สลึง มูลค่ารางวัลละ 14,315.00 บาท จำนวน 70 รางวัล รวมมูลค่า 1,002,050.00 บาท

 

ต่อที่ 2:  ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ของ KCG สูงสุดจากร้านค้าที่กำหนดได้รางวัลดังนี้

Top Spender จาก Tops Supermarket และ Central food hall ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64-31 ม.ค.65 (3 ท่านแรก)

รับฟรี iPhone 13 128GB ท่านละ 1 เครื่อง รางวัลละ 29,900 บาท รวมมูลค่า 89,700 บาท

Top Spender จาก Tops Daily ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64-31 ม.ค.65 (1 ท่านแรก)

รับฟรี iPhone 13 128GB  1 เครื่อง รางวัลละ 29,900 บาท

Top Spender จาก Tops Online ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64-31 ม.ค.65 (1 ท่านแรก)

รับฟรี iPhone 13 128GB  1 เครื่อง รางวัลละ 29,900 บาท

**ราคาทอง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 (ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามวันที่สั่งซื้อจริง)

วิธีการลงทะเบียนร่วมสนุก

 1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่อที่ 1 ผ่านทาง Line official account @KCGonline  จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเปิดบัญชีสะสมสิทธิ์
 2. การส่งชิงโชคในต่อที่ 1 สามารถใช้ใบเสร็จจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
 3. การส่งชิงโชคในต่อที่ 2 ต้องใช้ใบเสร็จจากร้านค้าที่กำหนดเท่านั้น
 4. ถ่ายภาพใบเสร็จที่สามารถอ่านรายละเอียดได้ชัดเจน ได้แก่ เลขที่ใบเสร็จ, รหัสสาขา, วันและเวลาซื้อสินค้า รวมถึงรายการผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ จากนั้นอัพโหลดรูปภาพ และกรอกข้อมูลลงในบัญชีสะสมสิทธิ์
 5. ผู้ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บหลักฐานใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

รอบที่

วันที่ลงทะเบียน

วันจับรางวัล

เวลา 10.00 น.

วันประกาศรายชื่อ

เวลา 17.00 น.

1

1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2564 (00.00 น. – 23.59 น.)

5 มกราคม 2565

12 มกราคม 2565

2

1 มกราคม – 31 มกราคา 2565 (00.00 น. – 23.59 น.)

4 กุมภาพันธ์ 2565

9 กุมภาพันธ์ 2565


ของรางวัลรอบที่ 1 (ใบเสร็จที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2564 (00.00 น. – 23.59 น.))

ลำดับที่

ของรางวัล

จำนวน (รางวัล)

หมายเหตุ

1

ทองแผ่นหนัก 2 สลึง

35 รางวัล

ใบเสร็จจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

 

ของรางวัลรอบที่ 2 (ใบเสร็จที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่  1 มกราคม - 31 มกราคม 2565 (00.00 น. – 23.59 น.))

ลำดับที่

ของรางวัล

จำนวน (รางวัล)

หมายเหตุ

1

ทองแผ่นหนัก 2 สลึง

35 รางวัล

ใบเสร็จจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

 

 1. ผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spender สามารถร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ จากการจับรางวัลหลังจบแคมเปญได้
 2. การจับรางวัลใหญ่ สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน สามารถได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามกติกาอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาไม่ครบไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม ให้ถือว่าสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไข

 1. บริษัทฯจะจัดพิมพ์ข้อมูลของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยจะทำการจับรางวัล ณ เลขที่ 18/200 หมู่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดทุมธานี เวลา 100 น.ของวันที่ 5 มกราคม 2565 และ 4 กุมภาพันธ์ 2565
 2. เมื่อจับรางวัลเรียบร้อยแล้ว ตัวแทนของบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลต่อไป หากไม่สามารถติดต่อได้ภายในระยะเวลา 5 วันหลังจากประกาศรางวัล

 จะดึงรายชื่อลำดับสำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล)

 1. ก่อนการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน และ หลักฐานใบเสร็จ เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนการรับรางวัลภายในวันที่เจ้าหน้าที่กำหนด
 2. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/kcgcorporation/ เวลา 100 น.ของวันที่ 12 มกราคม 2565 และ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line official account @KCGonline (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.3017.00 น.)
 3. บริษัทฯ จะมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว ของรางวัลจะเริ่มทำการมอบรางวัลของครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และครั้งที่ 2 ตามกำหนดการของบริษัทฯ ได้ประกาศไว้ตามลำดับต่อไป
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องส่งภาพสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบเสร็จมาทาง Line official account @KCGonline  เพื่อทำการยืนยันและขอรับของรางวัล หลักฐานจะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใดๆเพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

6.1 กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 18 ปี ส่งภาพสำเนาบัตรประชาชน และภาพสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองเพื่อยืนยันสิทธิ์แนบมาด้วย

 1. พนักงานบริษัท, ครอบครัว ของบริษัทฯ และ บริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 2. ผู้โชคดี 1ท่าน/ บัญชีสะสมสิทธิ์/ เบอร์มือถือ/ 1 บัตรประชาชน มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น (ยกเว้นผู้ที่ได้รางวัล Top Spender) ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 3. ผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spender สามารถลุ้นรับรางวัลใหญ่ จากการจับรางวัลหลังจบแคมเปญได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้
 5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 6. ของรางวัลทุกชนิดๆไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 8. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ
 9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัทฯ นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของลูกค้าผู้ได้รับรางวัลรวมถึงภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัล ออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ในสื่อทุกชนิด โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น โดยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 11. ช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม มีดังนี้ https://www.facebook.com/KCGcorporation/ Line official account @KCGonline  และสื่อ ณ จุดขายในห้างสรรพสินค้า
 12. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกฏกติกา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในทุกกรณี