ตะกร้าสินค้า 0
฿0.00

นโยบายการจัดส่งสินค้า และการชำระเงิน สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

หลังจากลูกค้าได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินจากระบบอัตโนมัติ หรืออีเมลจากบริษัทตอบรับหลักฐานการโอนเงิน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน ภายในวันทำการถัดไป สินค้าจะส่งถึงลูกค้าภายใน 3-5 วันทำการ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการขนส่ง และพื้นที่จัดส่ง
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 2-4 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
- กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
- กรณีพื้นที่ห่างไกล จัดส่งภายใน 5 วันทำการ(ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
กรณีช่วงเวลาที่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าเกินกำหนด โดยไม่เกิน 7 วันทำการ

* เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า และยืนยันการชำระเงินแล้วเสร็จ
** เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

การส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของสินค้า กรณีมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อสินค้า
ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า จะต้องมีผู้ชื่อรับสินค้า หากไม่มีผู้รับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ และสินค้าถูกจัดส่งคืนกลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้า 200 บาท

ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งคืนกลับมาที่บริษัทฯ และลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นครั้งถัดไป ลูกค้าจะต้องชำระค่าส่งสินค้า 200 บาท ก่อนการนำสินค้าส่งกลับให้ลูกค้าอีกครั้ง
การขอยกเลิกคำสั่งซื้อโดยการติดต่อจากลูกค้า หากสินค้าอยู่ระหว่างจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง ทางบริษัทฯ ขอดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้า 200 บาท

การชำระเงิน

เมื่อลูกค้าได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ หลังจากเลือกชำระเงินทุกช่องทาง จะต้องทำการชำระค่าสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง

กรณีเลือกชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงิน จะต้องทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหากชำระเงินช้ากว่ากำหนด และหากต้องการซื้อสินค้า ขอให้ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อมาอีกครั้ง เนื่องจากสินค้าอาจหมดหรือไม่พร้อมจำหน่าย

ค่าบริการจัดส่งสินค้า

บริการส่งฟรี

- สำหรับพื้นที่ กทม และ ปริมณฑล (สมุทรปราการ,ปทุมธานี,นนทบุรี ) เมื่อซื้อสินค้ามูลค่า 500 บาท บริการส่งฟรี (หากไม่ถึงขั้นต่ำมีค่าบริการจัดส่ง 99 บาท)
- ต่างจังหวัด เมื่อซื้อสินค้ามูลค่า 1,250 บาท บริการส่งฟรี (หากไม่ถึงขั้นต่ำมีค่าบริการจัดส่ง 99 บาท)

การประกันและการคืนสินค้า

ในการตรวจรับสินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานจัดส่งสินค้าของทาง บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทตัวแทนขนส่งเอกชน ว่าถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์พร้อมใช้งานตามที่ระบุไว้บนฉลากสินค้าหรือไม่ ก่อนที่จะมีการลงนามรับสินค้าในใบรับสินค้าทุกครั้ง

• หากตรวจพบความชำรุดบกพร่องของตัวสินค้า ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานจัดส่งสินค้าของทางบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ติดต่อกลับมายังศูนย์บริการของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับสินค้านั้นไว้ มิเช่นนั้นให้ถือว่าลูกค้าได้รับมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อไว้โดยสมบรูณ์แล้ว

• การพิจารณาในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบของทางบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

• ลูกค้าจะต้องจัดเก็บสินค้าไว้ตามที่ได้ระบุไว้บนฉลากสินค้าเท่านั้น หากตรวจสอบพบหรือพิสูน์ได้ว่าการเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ได้กำหนดไว้บนฉลากสินค้า บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนสินค้าให้แก่ลูกค้า

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือ รับคืนสินค้า ภายหลังการส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นสินค้าเกิดความเสียหายก่อนการส่งมอบถึงมือลูกค้า หรือปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้าในด้านคุณภาพที่เกิดจากการผลิต เท่านั้น

การคืนเงิน

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงิน สำหรับการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.kcgonlineshop.com เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าเป็นระบบอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อมาแล้วและหากบริษัทฯไม่พร้อมส่งสินค้า เนื่องจากสินค้าหมด หรือเนื่องมาจากสาเหตุอื่น เช่น ระบบขัดข้อง ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้กับลูกค้า โดยให้ลูกค้าส่งหลักฐานรายละเอียดตามที่บริษัทฯ กำหนด มาทาง email : info@kcgonlineshop.com

การสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.kcgonlineshop.com บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้หากสินค้าไม่พร้อมส่ง หรือผิดมีความผิดพลาดเรื่องราคาสินค้า หรือรายการสินค้า ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนให้กับลูกค้า เมื่อได้รับหลักฐานครบตามที่บริษัทฯกำหนด

1. กรณีคืนเงินเข้าบัญชี จะโอนคืนภายใน 3-14 วันทำการ (เมื่อมีการแจ้งเอกสารหลักฐานประกอบการคืนเงินครบถ้วน)
2. กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทางธนาคารจะคืนวงเงินคืนให้กับลูกค้า ภายใน 15-30 วันขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคารผู้ออกบัตร
3. บริษัทฯ จะคืนเงินในส่วนของค่าสินค้าที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาเท่านั้น จะไม่มีการคืนในส่วนของคูปองส่วนลดต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการชำระเงินช่องทางต่างๆ
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่โอนเงินคืนหากไม่ได้รับเอกสารครบถ้วน**

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คำสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ในกรณีต่างๆ ดังนี้
1. กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดคุณลักษณะ หรือ ผิดประเภทฯ
2. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต (หากลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้า หลังจากได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อตามเวลาที่กำหนด)
3. คูปองส่วนลดต่างๆ ทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม หรือลืมใส่ส่วนลดคูปองฯ
4. กรณีที่สีและลักษณะโฆษณาของสินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพประกอบ เนื่องจากการแสดงผลของหน้าจออุปกรณ์ของลูกค้า
5. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริการรับคำสั่งซื้อสินค้า เปิดให้บริการ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง Website

กรณีสอบถามข้อมูลสินค้า รับคำเสนอแนะนำติชม รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.kcgonlineshop.com